Boldenone ile brac

Tüm kod bir bölüm bitti yeniden biçimlendirme tek bir eylemle ters çevrilebilir olmalıdır. All the reformatting done on a section of code should be reversible in a single action. Bu kullanılarak gerçekleştirilebilir bir <xref:> sınıfı. This can be accomplished using a <xref:> class. Bu sınıf, bir metin arabelleği düzenleme işlemlerinin tek düzenleme işlemi içine sarmalar. This class wraps a set of edit operations on the text buffer into a single edit operation.

Boldenone ile brac

boldenone ile brac

Media: